Välkommen!

Advokatbyrån Humanisterna är en advokatbyrå där Du som söker vår hjälp alltid sätts i centrum – oavsett om du kontaktar oss som privatperson eller som mindre företagare.

Har du en fråga?
0150-48 97 00
info@humanadvokat.se

Inga-Lill Staffansson Karolina Sjöblom
Inga-Lill Staffansson Karolina Sjöblom
 
Johanna Landsberg Ida Mattsson Herlitz
Johanna Landsberg Ida Mattsson Herlitz
 
Elin Westin Angelica Lönegren
Elin Westin Angelica Lönegren

Angelica Lönegren

Angelica StaffanssonAngelica Lönegren arbetar sedan den 1 september 2014 som ekonom vid Advokatbyrån Humanisterna AB.

Angelica tog sin civilekonomexamen vid Örebro universitet våren 2016.

Hon har såsom ekonomiansvarig på Advokatbyrån Humanisterna hand om bokföring och övrig ekonomisk hantering.