Välkommen!

Advokatbyrån Humanisterna är en advokatbyrå där Du som söker vår hjälp alltid sätts i centrum – oavsett om du kontaktar oss som privatperson eller som mindre företagare.

Har du en fråga?
0150-48 97 00
info@humanadvokat.se

Inga-Lill Staffansson Karolina Sjöblom
Inga-Lill Staffansson Karolina Sjöblom
 
Johanna Landsberg Ida Mattsson Herlitz
Johanna Landsberg Ida Mattsson Herlitz
 
Elin Westin Angelica Lönegren
Elin Westin Angelica Lönegren

Elin Westin

elinwestinElin Westin tog sin juristexamen i januari 2014 och började som biträdande jurist på Advokatbyrån Humanisterna AB i mars samma år. Sedan den 7 april 2017 är Elin Westin advokat och medlem i Sveriges Advokatsamfund.

Under slutet av sin utbildning valde Elin att specialisera sig inom barnrätt och familjerätt – särskilt ekonomisk familjerätt. Hennes examensarbete – ”Avskiljningar enligt LVU – förenligt med barnkonventionen och skyddet mot isolering?” behandlade omhändertagna barns rättigheter enligt barnkonventionen. Samtidigt som hon skrev sitt examensarbete hade hon uppsatspraktik på en advokatbyrå i Uppsala.

Elin har under två somrar jobbat som intygshandläggare på Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) i Katrineholm.