Välkommen!

Advokatbyrån Humanisterna är en advokatbyrå där Du som söker vår hjälp alltid sätts i centrum – oavsett om du kontaktar oss som privatperson eller som mindre företagare.

Har du en fråga?
0150-48 97 00
info@humanadvokat.se

Inga-Lill Staffansson Karolina Sjöblom
Inga-Lill Staffansson Karolina Sjöblom
 
Johanna Landsberg Ida Mattsson Herlitz
Johanna Landsberg Ida Mattsson Herlitz
 
Elin Westin Angelica Lönegren
Elin Westin Angelica Lönegren

Ida Mattsson Herlitz

Ida Mattsson HerlizIda Mattsson Herlitz är sekreterare på Advokatbyrån Humanisterna AB.

Ida är den som Du först möter både i telefon och vid besök på advokatbyrån.

Idas teoretiska bakgrund är en Filosofie kandidatexamen med huvudområde kriminologi vid Stockholms Universitet.