Välkommen!

Advokatbyrån Humanisterna är en advokatbyrå där Du som söker vår hjälp alltid sätts i centrum – oavsett om du kontaktar oss som privatperson eller som mindre företagare.

Har du en fråga?
0150-48 97 00
info@humanadvokat.se

Inga-Lill Staffansson Karolina Sjöblom
Inga-Lill Staffansson Karolina Sjöblom
 
Johanna Landsberg Ida Mattsson Herlitz
Johanna Landsberg Ida Mattsson Herlitz
 
Elin Westin Angelica Lönegren
Elin Westin Angelica Lönegren

Inga-Lill Staffansson

Inga-Lill StaffanssonInga-Lill Staffansson tog sin jur.kand 1985. Efter notarietjänstgöring vid Köpings tingsrätt började Inga-Lill i Göta hovrätt och utbildade sig till domare. Inga-Lill var färdigutbildad domare och utnämndes till hovrättsassessor 1994.

Inga-Lill arbetade därefter som domare vid olika tingsrätter fram till 1997 och dömde i både brottmål, familjemål och vanliga tvistemål.

Under tiden 1997-2008 arbetade Inga-Lill som åklagare på Åklagarkammaren i Nyköping, där alla typer av ärenden och mål tillhörde hennes vardag.

Hösten 2008 var det dags för en ny inriktning när Inga-Lill började arbeta som jurist på en advokatbyrå.  Efter c a två år blev Inga-Lill, den 12 november 2010 advokat och medlem i Sveriges Advokatsamfund.

Inga-Lill Staffansson bedriver sedan den 1 juni 2011 advokatverksamhet i egen regi  under firma Advokatbyrån Humanisterna AB.