Välkommen!

Advokatbyrån Humanisterna är en advokatbyrå där Du som söker vår hjälp alltid sätts i centrum – oavsett om du kontaktar oss som privatperson eller som mindre företagare.

Har du en fråga?
0150-48 97 00
info@humanadvokat.se

Inga-Lill Staffansson Karolina Sjöblom
Inga-Lill Staffansson Karolina Sjöblom
 
Johanna Landsberg Ida Mattsson Herlitz
Johanna Landsberg Ida Mattsson Herlitz
 
Elin Westin Angelica Lönegren
Elin Westin Angelica Lönegren

Johanna Landsberg

Johanna LandsbergJohanna Landsberg tog sin juristexamen 2012 och började i samband med detta arbeta som biträdande jurist på Advokatbyrån Humanisterna AB. Sedan den 26 augusti 2016 är Johanna Landsberg advokat och medlem i Sveriges Advokatsamfund.

Under slutet av utbildningen specialiserade sig Johanna på familjerätt  – särskilt ekonomisk familjerätt inom vilket hon också skrev sitt examensarbete – ”Generationsskifte i Lantbruksföretag”.  För examensarbetet erhöll hon våren 2012 Familjens Jurist-stipendiet.

Under studietiden arbetade Johanna två somrar på advokatbyrå och den sista sommaren innan examen som handläggare på Migrationsverkets asylprövningsenhet i Flen.

Johanna är föräldraledig sedan den 23 oktober 2017