Välkommen!

Advokatbyrån Humanisterna är en advokatbyrå där Du som söker vår hjälp alltid sätts i centrum – oavsett om du kontaktar oss som privatperson eller som mindre företagare.

Har du en fråga?
0150-48 97 00
info@humanadvokat.se

Inga-Lill Staffansson Karolina Sjöblom
Inga-Lill Staffansson Karolina Sjöblom
 
Johanna Landsberg Ida Mattsson Herlitz
Johanna Landsberg Ida Mattsson Herlitz
 
Elin Westin Angelica Lönegren
Elin Westin Angelica Lönegren

Brottmål

Bråttmål

Vår kompetens inom brottmål gör att vi kan hjälpa både dig som utsatts för brott (målsägande) och dig som misstänks för att ha begått ett brott.

Vi åtar oss med andra ord uppdrag både som offentlig och privat försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn.

Det är normalt domstolen som utser de som skall företräda både målsägande och den som misstänks för brottet. Vi hjälper gärna till med den inledande kontakten med domstolen.