Välkommen!

Advokatbyrån Humanisterna är en advokatbyrå där Du som söker vår hjälp alltid sätts i centrum – oavsett om du kontaktar oss som privatperson eller som mindre företagare.

Har du en fråga?
0150-48 97 00
info@humanadvokat.se

Inga-Lill Staffansson Karolina Sjöblom
Inga-Lill Staffansson Karolina Sjöblom
 
Johanna Landsberg Ida Mattsson Herlitz
Johanna Landsberg Ida Mattsson Herlitz
 
Elin Westin Angelica Lönegren
Elin Westin Angelica Lönegren

Familjerätt

Familjerätt

Familjemål rymmer en mängd olika tillfällen där Du kan behöva ha rättslig hjälp.

Den absolut största gruppen är alla de frågor som uppstår vid en separation mellan två makar eller sambos. Har man barn måste man bestämma hur det skall se ut med vårdnaden, boendet och kanske också att umgänget måste regleras.

Hjälp vid skilsmässa

Det kan ofta vara svårt att veta hur man skall agera i samband med en separation och vilka olika frågor man bör tänka på. Vi har då kompetensen att på ett professionellt sätt hantera dessa frågor utifrån ett juridiskt perspektiv utan att för den skull bortse från de  inblandade parternas känslor för dessa ingripande frågor.

Bodelning

Även de ekonomiska aspekterna i samband med en separation – bodelning, underhåll, kvarsittanderätt i den gemensamma bostaden etc – hjälper vi gärna till med.

Naturligtvis kan alla dessa frågor aktualiseras även långt efter en separation, vilket givetvis inte minskar behovet av juridiskt biträde. Du är självklart alltid välkommen att kontakta oss för rådgivning när Du börjar funderar på dessa frågor.

Vi hjälper även till med familjerättsliga avtal såsom:

  • Testamenten
  • Äktenskapsförord
  • Samboavtal
  • Bodelning under äktenskap
  • Gåvobrev
  • m m