Välkommen!

Advokatbyrån Humanisterna är en advokatbyrå där Du som söker vår hjälp alltid sätts i centrum – oavsett om du kontaktar oss som privatperson eller som mindre företagare.

Har du en fråga?
0150-48 97 00
info@humanadvokat.se

Inga-Lill Staffansson Karolina Sjöblom
Inga-Lill Staffansson Karolina Sjöblom
 
Johanna Landsberg Ida Mattsson Herlitz
Johanna Landsberg Ida Mattsson Herlitz
 
Elin Westin Angelica Lönegren
Elin Westin Angelica Lönegren

Övrigt

Övrigt

Behandling av personuppgifter

Vi är måna om att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss. Vi har därför anpassat vår hantering av personuppgifter till den nya och skärpta dataskyddsförordningen (GDPR) som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. I vår nya integritetspolicy som återfinns nedan, ser du tydligt vilka uppgifter vi samlar in, varför vi gör det, samt hur de används, sparas och skyddas.

Ladda ner vår integritetspolicy

Konsumenttvistnämnd

Den 11 januari 2016 inrättade Advokatsamfundet en Konsumenttvistnämnd. Konsumenttvistnämnden prövar tvister mellan konsument och advokat eller advokatbyrå angående tjänst som advokaten eller advokatbyrån tillhandahållit konsumenten. Mer information om Konsumenttvistnämnden och förutsättningarna för att nämnden ska pröva en ansökan finns på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnämnden.

Kontaktuppgifter till Konsumenttvistnämnden

Postadress:
Konsumenttvistnämnden
Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 STOCKHOLM

E-post:
konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

Telefon:
08-459 03 00 (växel)