Välkommen!

Advokatbyrån Humanisterna är en advokatbyrå där Du som söker vår hjälp alltid sätts i centrum – oavsett om du kontaktar oss som privatperson eller som mindre företagare.

Har du en fråga?0150-48 97 00

Inga-Lill Staffansson Gustaf Sundfelt
Inga-Lill Staffansson Gustaf Sundfelt
 
Johanna Landsberg Ida Mattsson Herlitz
Johanna Landsberg Ida Mattsson Herlitz
 
Elin Westin
Elin Westin
Kontaktformulär
 1. (obligatorisk)
 2. Captcha
 

cforms contact form by delicious:days


Gå till fullversionen av hemsidan >>

Övrigt

Övrigt

Advokatbyrån Humanisterna AB arbetar även inom andra områden än vad som presenteras under särskilda rubriker, några exempel:

Upprättande av olika former av kontrakt –

både affärskontrakt och familjerättsliga avtal.

Några exempel:

 • Kompanjonsavtal
 • Testamenten
 • Äktenskapsförord
 • Samboavtal
 • Gåvobrev
 • Bouppteckningar
 • Bodelningar
 • Arvskiften

Vi hjälper dig också såsom ombud om Du och din motpart inte kan komma överens beträffande ovanstående och andra liknande ärendekategorier, både utanför och i domstol.

Migrationsrätt

Vi åtar oss uppdrag som offentliga biträden för asylsökanden men även privata uppdrag både vad avser asyl och ansökan om uppehållstillstånd på andra grunder.

Socialmål

När en person blir föremål för tvångsingripande enligt LVU (tvångsvård av barn), LVM (tvångsvård av missbrukare) samt LPT/LRV (tvångsvård av psykiskt sjuka) har man alltid rätt till rättsligt biträde som förordnas av domstolen. Du som är berörd av detta kan emellertid alltid ha egna önskemål om vem Du vill skall företräda dig och om Du kontaktar oss på Advokatbyrån Humanisterna AB hjälper vi dig att framföra dina önskemål till domstolen.

Vi åtar oss vidare uppdrag som

 • Boutredningsman
 • Bodelningsförrättare
 • God man enligt samäganderättslagen.

 

Konsumenttvistnämnd

Den 11 januari 2016 inrättade Advokatsamfundet en Konsumenttvistnämnd. Konsumenttvistnämnden prövar tvister mellan konsument och advokat eller advokatbyrå angående tjänst som advokaten eller advokatbyrån tillhandahållit konsumenten. Mer information om Konsumenttvistnämnden och förutsättningarna för att nämnden ska pröva en ansökan finns på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnämnden.

Kontaktuppgifter till Konsumenttvistnämnden

Postadress:
Konsumenttvistnämnden
Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 STOCKHOLM

E-post:
konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

Telefon:
08-459 03 00 (växel)