Välkommen!

Advokatbyrån Humanisterna är en advokatbyrå där Du som söker vår hjälp alltid sätts i centrum – oavsett om du kontaktar oss som privatperson eller som mindre företagare.

Har du en fråga?
0150-48 97 00
info@humanadvokat.se

Inga-Lill Staffansson Karolina Sjöblom
Inga-Lill Staffansson Karolina Sjöblom
 
Johanna Landsberg Ida Mattsson Herlitz
Johanna Landsberg Ida Mattsson Herlitz
 
Elin Westin Angelica Lönegren
Elin Westin Angelica Lönegren

Tvistemål

Tvistemål

Som mindre företagare eller privatperson kan det ibland hända att man hamnar i tvist om exempelvis betalning, både att man anser att man inte skall betala och att man vill ha betalt för något man utfört eller sålt.

Tvistemål kan vidare gälla exempelvis fel i fastighet och bättre rätt till viss egendom.

Boka gärna en tid för rådgivning hos Advokatbyrån Humanisterna AB  redan i inledningsskedet av en sådan tvist. Vi gör därvid en första bedömning av rättsläget – dvs huruvida framgång för dig kan nås. Därefter bistår vi dig genom hela processen med kontakt med motparten och dennes ombud samt vidare till domstolen om detta visar sig nödvändigt.