Familjerätt

Brottmål

Tvistemål

Notarius Publicus

Andra uppdrag

Advokatbyrån Humanisterna AB

Advokat och Jurist i Katrineholm & Norrköping

Med humanjuridik menar vi att Du ska ha möjlighet att få professionell hjälp av en advokat eller jurist i alla ärenden där Du som privatperson eller mindre företagare behöver någon form av rättsligt biträde.

Vi förmedlar kontakt med ditt försäkringsbolag så att du får rättsskydd eller om detta inte är möjligt hjälper vi dig med din ansökan om rättshjälp.