Rättsområden

Tvistemål

Som mindre företagare eller privatperson kan det ibland hända att man hamnar i tvist om exempelvis betalning, både att man anser att man inte ska betala och att man vill ha betalt för något man utfört eller sålt.

Tvistemål kan vidare gälla exempelvis fel i fastighet och bättre rätt till viss egendom.

Boka gärna en tid för rådgivning hos Advokatbyrån Humanisterna AB  redan i inledningsskedet av en sådan tvist. Vi gör därvid en första bedömning av rättsläget. Därefter bistår vi dig genom hela processen med kontakt med motparten och dennes ombud samt vidare till domstol om detta visar sig nödvändigt.

Vid ett inledande möte undersöker vi också vilka möjligheter det finns att få ekonomisk hjälp via rättsskyddsförsäkring eller rättshjälp.