Rättsområden

Andra uppdrag

Advokatbyrån Humanisterna AB arbetar även inom andra områden än vad som presenteras under särskilda rubriker, några exempel:

Upprättande av olika former av kontrakt – både affärskontrakt och familjerättsliga avtal.

Några exempel:

 • Kompanjonsavtal
 • Testamenten
 • Äktenskapsförord
 • Samboavtal
 • Gåvobrev
 • Bouppteckningar
 • Bodelningar
 • Arvskiften

Vi hjälper dig också såsom ombud om Du och din motpart inte kan komma överens beträffande ovanstående och andra liknande ärendekategorier, både utanför och i domstol.

Migrationsrätt

Vi åtar oss uppdrag som offentliga biträden för asylsökanden men även privata uppdrag både vad avser asyl och ansökan om uppehållstillstånd på andra grunder.

Socialmål

När en person blir föremål för tvångsingripande enligt LVU (tvångsvård av barn), LVM (tvångsvård av missbrukare) samt LPT/LRV (tvångsvård av psykiskt sjuka) har man alltid rätt till rättsligt biträde som förordnas av domstolen. Du som är berörd av detta kan alltid ha egna önskemål om vem du vill skall företräda dig och om du kontaktar oss på Advokatbyrån Humanisterna AB hjälper vi dig att framföra dina önskemål till domstolen.

Vi åtar oss vidare uppdrag som
 • Boutredningsman
 • Bodelningsförrättare
 • God man enligt samäganderättslagen