Rättsområden

Familjerätt 

Familjärenden rymmer en mängd olika tillfällen där du kan behöva juridisk hjälp.

Den absolut största gruppen är alla frågor som uppstår vid en separation mellan två makar eller sambor. Om du har barn måste du bestämma hur det ska se ut med vårdnaden, boendet och kanske också att umgänget måste regleras.

Hjälp vid skilsmässa

Det kan ofta vara svårt att veta hur man skall agera i samband med en separation och vilka olika frågor man bör tänka på. Vi har då kompetensen att på ett professionellt sätt hantera dessa frågor utifrån ett juridiskt perspektiv utan att för den skull bortse från de  inblandade parternas känslor för dessa ingripande frågor.

Bodelning

Även de ekonomiska aspekterna i samband med en separation – bodelning, underhåll, kvarsittanderätt i den gemensamma bostaden etc – hjälper vi gärna till med.

Naturligtvis kan alla dessa frågor aktualiseras även långt efter en separation, vilket givetvis inte minskar behovet av juridiskt biträde. Du är självklart alltid välkommen att kontakta oss för rådgivning när Du börjar funderar på dessa frågor.

Vi hjälper även till med familjerättsliga avtal såsom:
  • Testamenten
  • Äktenskapsförord
  • Samboavtal
  • Bodelning under äktenskap
  • Gåvobrev
  • m m