Rättsområden

Brottmål

Vår kompetens inom brottmål gör att vi kan hjälpa både dig som utsatts för brott (målsägande) och dig som misstänks för att ha begått ett brott.

Vi åtar oss med andra ord uppdrag både som offentlig och privat försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn.

Det är normalt domstolen som utser de som skall företräda både målsägande och den som misstänks för brottet. Vi hjälper gärna till med den inledande kontakten med domstolen då du har rätt att själv välja vem som ska representera dig.