Rättsområden

Övrigt

Behandling av personuppgifter

Vi är måna om att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss. Vi har därför anpassat vår hantering av personuppgifter till den nya och skärpta dataskyddsförordningen (GDPR) som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. I vår nya integritetspolicy som återfinns nedan, ser du tydligt vilka uppgifter vi samlar in, varför vi gör det, samt hur de används, sparas och skyddas.

Konsumenttvistnämnd

Den 11 januari 2016 inrättade Advokatsamfundet en Konsumenttvistnämnd. Konsumenttvistnämnden prövar tvister mellan konsument och advokat eller advokatbyrå angående tjänst som advokaten eller advokatbyrån tillhandahållit konsumenten.

Mer information om Konsumenttvistnämnden och förutsättningarna för att nämnden ska pröva en ansökan finns på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnämnden.

Kontaktuppgifter till Konsumenttvistnämnden

Postadress: 
Konsumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 STOCKHOLM

Telefon:
08-459 03 00 (växel)